Celé portfólio

Ruža

Kombinácia oceľového drôtu, plechu a medených lupeňov tvarované do realistickej podoby ruže.